Poslání
Posláním ÚSS Milíčeves je pomocí naší pobytové sociální služby umožnit seniorům, kteří vzhledem ke svému věku, či zdravotnímu stavu nemohou být ve svém přirozeném prostředí, aby prožili aktivní a důstojné stáří v zařízení domácího charakteru.

Principy poskytování služeb

Individuální přístup ke každému uživateli, Podpora uživatelů v samostatnosti, Schopnost personálu naslouchat, Zachování soukromí přiměřené charakteru budovy, Dodržování lidských práv a svobod, Zachování styku s veřejností, Kulturní vyžití uživatelů,Poskytování kvalitních služeb, Nebýt zařízením „nemocničního typu“, ale zařízením, které chce poskytnout atmosféru domácího prostředí se vším, co k tomu patří

Nejsme schopni zajistit:

 • 100% soukromí, vzhledem ke skutečnosti, že je budova kulturní památkou a pokoje jsou tak většinou vícelůžkové
 • Jednoho pracovníka k jednomu uživateli, personální možnosti toto neumožňují
 • 100% bezpečnost, každý uživatel má právo na přiměřené riziko

Cíle:

     Hlavním cílem naší služby je poskytovat kvalitní služby pro uživatele, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci.  Naše služba by měla těmto osobám poskytnout plnohodnotný život.

Krátkodobé cíle 2017-2020:

 • Výměna (oprava) oken na budově
 • Zajištění potřebného vzdělávání personálu
 • Zajištění kulturního vyžití uživatelů
 • Aktualizovat webové stránky a všechny dokumenty, dle platných metodik
 • Propracování systému pro volnočasové aktivity

 Dlouhodobé cíle 2017-2025:

 • Provést opravu fasády budovy
 • Začlenit rodinné příslušníky uživatelů do chodu zařízení (zajištění nákupů, doprovody atd.)
 • Finanční zajištění chodu domova
 • Stabilní pracovní tým

Cílová skupina:

     Senioři starší 60ti let,  kteří mají sníženou soběstačnost a potřebují celodenní pomoc, kterou jim není možné poskytnout v jejich domácím prostředí.

Služba není určena pro tyto osoby:

 • Osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje návaznost na dechové, srdeční či jiné přístroje, které se nacházejí ve specializovaných pracovištích.
 •  Osoby, které jsou závislé na alkoholu, drogách, či jiných látkách, jejichž léčení vyžaduje specializovanou odbornou ústavní péči pod dohledem a svým jednáním narušují domácí soužití.
 • Osoby s akutním infekčním onemocněním (dle vyjádření lékaře).
 • Osoby vyžadující jiné služby, než ty, které poskytujeme.