Postup pro přijetí

1. Žadatel vyplní formulář: “Žádost o poskytnutí sociální služby domov pro seniory v Ústavu sociálních služeb Milíčeves”. Možné stáhnout v dokumentech, popř. je možné jej vyzvednout přímo v ÚSS Milíčeves.

2. U obvodního či ošetřujícího lékaře si žadatel nechá vyplnit formulář: “Posudek lékaře o zdravotním stavu žadatele pro potřeby poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves. Tento formulář je součástí Žádosti.

3. Vyplněné dokumenty (s vlastnoručním podpisem žadatele na Žádosti) je třeba odeslat na adresu: Ústav sociálních služeb Milíčeves, Milíčeves 1, 506 01 Jičín, nebo je odevzdat přímo v zařízení.

4. Po přijetí žádosti, zhodnotí ústavní lékař a sociální pracovník, zda žadatel splňuje podmínky pro poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves a bude provedeno sociální šetření v místě pobytu žadatele.

5. Poté je Žádost žadatele zařazena do Evidence žadatelů.

6. V případě uvolnění místa v ÚSS Milíčeves je vybrán vhodný uživatel z Evidence žadatelů (posuzuje se dle možností volného lůžka a dle možností a potřebnosti žadatele). V případě, že zájem žadatele o poskytnutí sociální služby domov pro seniory v ÚSS Milíčeves stále trvá, je provedeno druhé sociální šetření, kdy je s žadatelem domluven termín nástupu do zařízení a další potřebné podrobnosti. Žadateli je předán Seznam věcí k nástupu, který je rovněž ke stažení na našich webových stránkách.

Bližší informace jsou k dispozici u sociálního pracovníka.