Cena poskytovaných služeb od 1. 1. 2018

 

1 lůžkový pokoj

pobytové služby: 200,- Kč, strava včetně provozní režie: 170,- Kč  CELKEM: 370,- Kč za den

       –       v měsíci s 28 dny činní úhrada 10.360,- Kč    (28×370 = 10.360,- Kč)

       –       v měsíci s 30 dny činní úhrada 11.100,- Kč    (30×370 = 11.100,- Kč)

       –       v měsíci s 31 dny činní úhrada 11.470,- Kč      (31×370 = 11.470,- Kč)

2 lůžkový pokoj   

pobytové služby: 190,- Kč strava včetně provozní režie: 170,- Kč   CELKEM:  360,- Kč za den

–          v měsíci s 28 dny činí úhrada 10.080,- Kč    ( 28 x 360 = 10.080,- Kč )

–          v měsíci s 30 dny činí úhrada 10.800,- Kč    ( 30 x 360 = 10.800,- Kč )

–          v měsíci s 31 dny činí úhrada 11.160,- Kč    ( 31 x 360 = 11.160,- Kč )

3 a více lůžkový pokoj

pobytové služby: 170,- Kč   strava včetně provozní režie:  170,- Kč   CELKEM:  340,- Kč za den

–          v měsíci s 28 dny činí úhrada 9.520,- Kč    ( 28 x 340 = 9.520,-Kč )

–          v měsíci s 30 dny činí úhrada 10.200,- Kč    ( 30 x 340 = 10.200,-Kč )

–          v měsíci s 31 dny činí úhrada 10.540,- Kč    ( 31 x 340 = 10.540,-Kč )

Po úhradě za ubytování a stravu musí obyvateli zůstat 15% jeho příjmu.

 

Příspěvek na péči

     Příspěvek na péči slouží k pokrytí nákladů na zajištění základní ošetřovatelské péče. Dle Zákona č.108/2006 Sb. náleží tento příspěvek v plné výši zařízení.

 

Vratky

    Vrací se jen za předem oznámený pobyt mimo zařízení. Vratka se vrací jen za stravovací jednotku tj. 80,- Kč za den. Odhlášení stravy je nutné oznámit den předem do 13 hodin, před víkendem a svátky poslední pracovní den před těmito dny. Pobyt v nemocnici se považuje za předem nahlášený. Pobyt mimo zařízení je nutné nahlásit vrchní sestře nebo zdravotní sestře. Při placení úhrady ve výši 85% z příjmu se stravovací jednotka vrací ve výši, v jaké byla skutečně zaplacena. Příspěvek na péči se vrací v poměrné části dle počtů dnů mimo zařízení jen při pobytu doma, za pobyt v nemocnici se příspěvek nevrací.