Cena poskytovaných služeb od 1. 1. 2020

1 lůžkový pokoj a 2 lůžkový pokoj

pobytové služby: 210,-Kč    strava včetně provozní režie: 170,-Kč    CELKEM:  380,-Kč za den

  • v měsíci s 28 dny činí úhrada 10.640,- Kč ( 28 x 380 = 10.640,-Kč )
  • v měsíci s 30 dny činí úhrada 11.400,- Kč ( 30 x 380 = 11.400,-Kč )
  • v měsíci s 31 dny činí úhrada 11.780,- Kč ( 31 x 380 = 11.780,-Kč )

3 a více lůžkový pokoj

pobytové služby: 200,-Kč   strava včetně provozní režie:  170,-Kč   CELKEM:  370,-Kč za den

  • v měsíci s 28 dny činí úhrada 10.360,- Kč ( 28 x 370 = 10.360,-Kč )
  • v měsíci s 30 dny činí úhrada 11.100,- Kč ( 30 x 370 = 11.100,-Kč )
  • v měsíci s 31 dny činí úhrada 11.470,- Kč ( 31 x 370 = 11.470,-Kč )

Po úhradě za ubytování a stravu musí obyvateli zůstat 15% jeho příjmu.

Příspěvek na péči

     Příspěvek na péči slouží k pokrytí nákladů na zajištění základní ošetřovatelské péče. Dle Zákona č.108/2006 Sb. náleží tento příspěvek v plné výši zařízení.

Vratky

    Vrací se jen za předem oznámený pobyt mimo zařízení. Vratka se vrací jen za stravovací jednotku tj. 80,- Kč za den. Odhlášení stravy je nutné oznámit den předem do 13 hodin, před víkendem a svátky poslední pracovní den před těmito dny. Pobyt v nemocnici se považuje za předem nahlášený. Pobyt mimo zařízení je nutné nahlásit vrchní sestře nebo zdravotní sestře. Při placení úhrady ve výši 85% z příjmu se stravovací jednotka vrací ve výši, v jaké byla skutečně zaplacena. Příspěvek na péči se vrací v poměrné části dle počtů dnů mimo zařízení jen při pobytu doma, za pobyt v nemocnici se příspěvek nevrací.