Naše zařízení je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je obec Slatiny. Zařízení nemá uzavřené oddělení a tak má každý uživatel možnost volného pohybu po blízkém okolí. Díky standardům kvality, podle kterých naše zařízení pracuje,   klienti pociťují změny a to ať v oblasti: přístupu našich zaměstnanců k nim, v oblasti dodržování lidských práv, v oblasti právního postavení, tak v zavádění individuálních plánů, nebo v práci s našimi uživateli-motorický, psychický rozvoj a mnoho dalších činností, které v současnosti zavádíme. Také máme jednotlivé patronky, kdy každý pokoj našich uživatelů má pod patronátem člen našeho týmu. Ten tak má větší možnost monitorovat potřeby našich obyvatel a umí jim tak lépe napomáhat v realizaci jejich přání. Také napomáhá dobrému soužití na jednotlivých pokojích.

Současná kapacita našeho domova je 68 lůžek.

 

 

Muzikoterapie

      Od prosince 2017 jsme navázali spolupráci s paní. BcA. Ladislavou Dlouhou, která se zabývá odbornou muzikoterapií. Jsme tak velmi rádi, že našim uživatelům můžeme zajistit jednu z dalších druhů terapií, které se v našem zařízení poskytují. Muzikoterpaie je jednou z nejpřirozenějších. Nemusíte umět zpívat, ale postačí vyvozovat jakýkoliv zvuk, případně tento zvuk přijímat. Tato terapie se provádí jednou za dva týdny a to vždy v úterý od 13 hodin-skupinová muzikoterapie. A dále od 14 hodin-individuální terapie.

 

Volnočasové aktivity

     Volnočasové aktivity představují činnosti, které slouží ke zpříjemnění volného času uživatelů a zároveň k upevnění a posilování jejich motorických, psychických a sociálních dovedností. Jsou nabízeny uživatelům, kteří je dle svého přání využívají  zpravidla od pondělí do pátku. V závislosti na roční době či dlouhodobě naplánovaných kulturních a společenských akcích se harmonogram činností může měnit, zpravidla jsou ale volnočasové aktivity realizovány následovně:

Pondělí:  základy vaření, čtení z novin, hraní společenských her (šipky, kuželky, karty atd.), v rámci pondělních volnočasových aktivit se uživatelé seznamují s novými zprávami v novinách, nebo jsou organizovány různé turnaje ve společenských hrách.

Úterý: kino, uživatelům je dle jejich přání promítán vybraný film přes dataprojektor. Uživatelé si vybírají z různých pohádek, filmů pro pamětníky, seriálů atd.

Středa: ruční práce, uživatelé pomáhají při výrobě výrobků  z keramiky, papíru, lesních plodin, textilu atd. Pečení, pravidelně ve středu si uživatelé připravují zákusek na čtvrteční kavárnu.

Čtvrtek: kavárna, uživatelé si mají možnost zakoupit čaj, kávu, víno a strávit tak příjemné dopoledne ve společnosti ostatních uživatelů. V rámci kavárny se mnohdy promítají i fotografie z proběhlých akcí ÚSS Milíčeves. Kavárny se také mohou účastnit rodinní příslušníci uživatelů.

Pátek: volnočasové aktivity se zvířaty – pracovnice občanského sdružení, se kterým spolupracujeme, přiváží do našeho zařízení různé druhy zvířat (psy, kočky, králíky, morčata, kozy, koně atd.) a uživatelé tak mají možnost potěšit se se zvířetem a zároveň potrénovat paměť při různých hádankách, kvízech atd., které jsou součástí této terapie se zvířaty.

V rámci volnočasových aktivit jsou vyráběny výrobky, které je možné shlédnout v přízemí ve vitrínách.

 

Kulturní akce

     Naši klienti mají širokou škálu možností jak využít volné chvíle v našem zařízení. Každý rok máme u nás mnoho kulturních akcí, které se konají ať již v zámeckém parku, nebo ve vnitřních prostorách našeho zámečku. Pravidelně pořádáme různá posezení s živou hudbou, u kterých si mají naši uživatelé možnost zazpívat nebo dokonce zatančit. Navštěvuje nás několik hudebních formací nebo různí ochotníci. Také k nám pravidelně chodí recitovat děti z místní mateřské školky, nebo ze základní školy ve Slatinách. Ale pozadu nezůstávají ani děti z jiných základních škol. Dále se v našem parku koná každým rokem “Pohádkový les”. V tento den se náš park zaplní širokou veřejností, neboť je o tuto akci velký zájem. Náš park se v tento den stává rájem pro spousty dětí, které si přijdou projít “Pohádkový les”, kde na ně také čekají pohádkové postavy a různé soutěže, za které nechybí sladká odměna. Naši klienti se o této akci mají tak možnost sejít i s těmi nejmenšími a často si tento les projdou také sami, nebo za přítomnosti našeho ošetřujícího personálu a vrátí se tak alespoň na jeden den do dětských let.

Více o pořádaných akcích najdete ve výroční zprávě.

 

Magnetotrapie

     V našem zařízení od roku 2009 používáme magnetoterapii. Všichni zaměstnanci byli proškoleni a tak znají, jak tuto metodu používat. Pro terapii používáme přístroj značky Biomag. Tuto terapii používáme na onemocnění zejména pohybového ústrojí. Ale s úspěchem se dá též využít i pro další onemocnění, kterými trpí senioři.

 

Nutriční terapeut

     Od roku 2009 jsme zahájili spolupráci s kvalifikovanou nutriční terapeutkou. Ta má za úkol sestavovat jídelní lístky a sleduje zdravotní stav uživatelů v souvislosti s jejich výživou. Tato pracovnice dbá, aby strava byla vyvážená jak po energetické stránce, tak po nutriční – výživové stránce. Díky velkému počtu obědů, které vaříme nejen uživatelům, ale také lidem z blízkého okolí, je patrné, že i zdravá jídla jsou dobrá.

 

 

Terapie se zvířaty

     Od roku 2012 jsme zahájili spolupráci s Občanským sdružením pro hiporehabilitaci Bydžovská Lhotka. Toto sdružení našim uživatelům zajišťuje terapii se zvířaty.  Uživatelé tak mají zajištěný kontakt se zvířátky, které velmi často chovali ve svých domovech (psy, kočky, slepice, králíky, koně, osly, morčata, atd.) Výběr zvířat, které občanské sdružení našim uživatelům poskytuje je opravdu veliký.