Vítejte na stránkach Ústavu sociálních služeb Milíčeves- domov pro seniory

     Naše zařízení je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je obec Slatiny. Zařízení nemá uzavřené oddělení a tak má každý uživatel možnost volného pohybu po blízkém okolí. Díky standardům kvality, podle kterých se snaží naši zaměstnaci pracovat, uživatelé pociťují změny a to ať v oblasti: přístupu našich zaměstnanců k nim, v oblasti dodržování lidských práv, v oblasti právního postavení, tak v zavádění individuálních plánů, nebo v práci s našimi uživateli-motorický, psychický rozvoj a mnoho dalších činností, které v současnosti zavádíme. Také máme jednotlivé patronky, kdy každý pokoj našich uživatelů má pod patronátem člen našeho týmu. Ten tak má větší možnost monitorovat potřeby našich obyvatel a umí jim tak lépe napomáhat v realizaci jejich přání. Také napomáhá dobrému soužití na jednotlivých pokojích.

 

Volnočasové aktivity
     Volnočasové aktivity představují činnosti, které slouží ke zpříjemnění volného času uživatelů a zároveň k upevnění a posilování jejich motorických, psychických a sociálních dovedností. Jsou nabízeny uživatelům, kteří je dle svého přání využívají od pondělí do pátku. Na tyto aktivity máme určeny dvě pracovnice, které je zajištují. Uživatelé se tak účastní různých kroužků: ruční práce,
Zdravotní péče
Zdravotní péči poskytujeme za pomoci všeobecných zdravotních sester, které jsou vždy na každé směně – denní i noční. Každý všední den do našeho zařízení dochází praktický lékař MUDr. Zbyněk Zikmund.
Terapie
      Od prosince 2017 jsme navázali spolupráci s paní. BcA. Ladislavou Dlouhou, která se zabývá odbornou muzikoterapií. Jsme tak velmi rádi, že našim uživatelům můžeme zajistit jednu z dalších druhů terapie, která  se v našem zařízení poskytuje. Muzikoterpaie je jednou z nejpřirozenějších. Nemusíte umět zpívat, ale postačí vyvozovat jakýkoliv zvuk, případně tento zvuk přijímat.  Tato

Novinky

Seznam akcí a novinek, které u nás v nejbližší době proběhnou.

Zákaz návštěv

     Vzhledem k vývoji epidemiologické situace (chřipková epidemie) v okrese Jičín, vyhlašuje MUDr. Zbyněk Zikmund v našem zařízení zákaz návštěv. Zákaz platí od 13. 2. 2018 až do odvolání.  Děkujeme za pochopení.
více informací

Chřipková epidemie

     Senioři patří k nejrizikovější skupině obyvatel ohrožených chřipkovým onemocněním. Zvažte tedy prosím vhodnost vaší návštěvy v našem zařízení, pokud se u vás vyskytují projevy virového onemocnění. Děkujeme za pochopení.
více informací

Štědrý večer

     Také letošní rok přišli naši zaměstnanci ze svého volna, aby zazpívali koledy a společně popřáli všem našim uživatelům. Tradičně také přišel popřát také pan starosta. Byly to opět krásné a dojemné chvíle, které jsme na Štědrý den mohli společně prožít. “ order_by=“sortorder“ order_direction=“ASC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“500″]
více informací

Agility, ukázka poslušnosti psů

     Před Vánocemi k nám na zámek přijely cvičitelky se svými pejsky. Předvedli nám ukázku Agility a ukázku poslušnosti psů. Také si  připravily různé soutěže s pejsky pro naše uživatele. Účastnici soutěží dostali výherní poháry. Moc děkujeme a těšíme se na příště. “ order_by=“sortorder“ order_direction=“ASC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“500″]  
více informací

Vánoční vystoupení dětí ze ZŠ Nemyčeves

Děti a jejich učitelé ze základní školy Nemyčeves, si pro nás připravily básničky a vánoční koledy, při kterých hrály na různé zajímavé nástroje. Jejich vystoupení se nám také moc líbilo. A moc děkujeme “ order_by=“sortorder“ order_direction=“ASC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“500″]  
více informací

Vánoční vystoupení dětí ze ZŠ Slatiny

Jako první k nám na vánoční besídku přišly děti se základní školy Slatiny. Měly připravené vánočně laděné básničky a písničky. Vystoupení se nám moc líbilo a děkuje. “ order_by=“sortorder“ order_direction=“ASC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“500″]
více informací

Dlouhodobá tradice a spolehlivost

Dlouhodobá tradice a spolehlivost

     V roce 1959 byl oficielně otevřen tento zámek jako Domov pro důchodce. Snad byl dán zámek těmto lidem proto, aby po celoživotní dřině konečně ochutnali, jak se žije na zámku. Dnes je tento zámek uznávanou kulturní památkou a je chráněn českými památkáři.

     K budově zámku patří také krásný park, který je o rozloze úctyhodných 7 hektarů. Součástí parku jsou i dva rybníky. Park je udržován a volně přístupný jak našim klientům, tak široké veřejnosti. Ta ho ráda a často využívá k procházkám a chvilkám oddechu v dnešní uspěchané době. Také se v něm konají různé kulturní akce určené, ať již pro naše klienty, nebo pro veřejnost.  Srdečně Vás zveme na osobní prohlídku naše zařízení. Přijďte se sami povídat,  „jak se žije na zámku“.

pic_2

  • Volnočasové aktivity
  • Kulturní akce
  • Magnetoterapie
  • Terapie se zvířaty
  • Fyzioterapeut

pic_3

 

  • Překrásné prostředí zámku Milíčeves
  • Volně přístupný park o rozloze 7 hektarů
  • Odborný personál
  • Domácí prostředí
  • Tradice domova pro seniory od roku 1959